Concerts

Els concerts que fem són molt diversos, passant per concerts en actes solidaris o benèfics del poble, concerts per festes majors, concerts per encàrrec particular i concerts a l'escola mateix.

Si el concert és remunerat, la totalitat dels guanys van a parar sempre al pot de la coral. Aquest pot serveix per finançar-nos els intercanvis anuals amb d'altres cors, per anar a veure un espectacle musical, per comprar material per a la coral... o per celebrar el final de temporada.