Fotos

PROCEDIMENT PER AL MAGATZEMATGE D’IMATGES O FOTOS

 1. Descarregar les imatges en una carpeta local d’un ordinador. Per exemple l’ordinador de cicle.
 2. Visionar les imatges.
 3. Triar-les. Eliminar les repetides, les que no es desitgen, etc.
 4. Presentar-les amb un editor de tractament d’imatges en massa. Procedir al canvi de nom de les imatges. Si cal es fan grups de noms.
 5. Guardar la carpeta a la unitat de xarxa Imatges (S:), a la carpeta pertinent –cicle-. En aquesta unitat s’hi guarden totes les que han quedat després de la tria.

 

PROCEDIMENT PER A LA PUJADA D’IMATGES O FOTOS

 1. Fer una còpia de la carpeta de les imatges que es volen penjar  a l’ordinador local (p.e. l’escriptori).
 2. Fer una segona tria de les que s’hi volen posar, eliminant totes les altres.
 3. Obrir la carpeta local i presentar-les amb un editor de tractament d’imatges en massa. (Microsoft Office Picture Manager,  Fotosizer, etc) Redimensionar i guardar. La opció recomanada és al voltant dels 1000 píxels d’amplada per a fotografies apaïsades, l’alçada que sigui proporcional. Amb aquest redimensionament aconseguirem reduir el pes de les imatges enormement i la presentació posterior serà més ràpida. Guardar-ho. Un bon exemple seria; si utilitzem el Microsoft Office Picture Manager, ecollir Imatge | Canviar la grandària i escollir amplada i alçada predeterminades 1024 x 768 i aplicar-ho. Ho farà correcte tant per a fotos verticals com apaïsades.
 4. Canviar els noms, en massa, el propis programes de tractament tenen maneres de fer-ho. Al penjar les fotos aquests noms seran els peus de les imatge. Guardar-ho.
 5. Obrir, amb el navegador, http://fotos.evt.cat . Cal entrar l’usuari i la contrasenya per poder penjar les imatges.
 6. Crear un àlbum. Navegar per l’organització fins al punt on volem crear l’àlbum. Anem al menú Afegir i cliquem: Afegir àlbum.
 7. Penjar imatges o fotografies.  Anem al menú Afegir i cliquem: Afegir foto. Cliquem Select photo i després cliquem Fet. S’inicia el procés.
 8. Un cop acabat podem personalitzar l’àlbum (permisos, etc) i veure el resultat clicat el botó amb una fletxa situat a dalt a la dreta. 
 9. Un cop acabat el procés es pot eliminar aquesta còpia de la carpeta en l’ordinador local. No s’ha d’eliminar mai la carpeta original de la xarxa Imatges (S:) 

 

PROCEDIMENT PER A VINCULAR IMATGES O FOTOS

 1. Navegar fins a l’àlbum, imatge, foto o miniatura. Copiar l’adreça URL.
 2. Anar a l’editor on volem situar aquesta connexió i enganxem l’adreça URL en la utilitat específica per a imatges o enllaços segons correspongui.