La guerra

La guerra

La guerra és molesta,

i també dolenta.

Quan demanen medicació,

els envien munició.

 

No s'envien cartes,

s'envien bales.

Tothom presumeix de tancs

i alguns no tenen mans.

 

Ningú porta repel·lent,

i van morint lentament.

Tenen molts avions,

però no en fan exposicions.

 

Tenen molts metalls

i també un general.

Cap d'ells té llibres

i això els impedeix ser lliures.

 

Rodrigo Coronel

6è EP