Possibles problemes i solucions

En aquesta pàgina s'exposen un llistat de possibles problemes i solucions que m'he trobat durant la creació d'aquest tutorial.
1. Després d'iniciar un nou entorn gràfic en una gàbia chroot (startx) la pantalla de l'ordinador es queda negra.

Explicació: Això és degut a que no és necessari iniciar un nou entorn gràfic.

Solució:

La meva experiència:

Per tal de solucionar el problema provaré un altre tutorial i modificaré alguns paràmatres d'aquest.

Com que el tutorial està orientat a versions d'Ubuntu més antigues com Ubuntu 8.04 alguns processos no funcionen.

 

2.  No es copien correctament alguns fitxers.

Explicació:

Solució:

 

3. En les ISO de Ubuntu no apareix l'arxiu gdm.

Explicació: Això és degut a que actualment Ubuntu no té com a entorn gràfic

Solució: Hem d'utilitzar un altre gestor com kdm, lightdm o gdm3 segons la distribució que estem fent servir.

 

4. Quan inicio un nou entorn gràfic apareix un error.

Explicació:

Solució: S'ha de crear un usuari abans de iniciar l'entorn gràfic

http://www.ubuntu-guia.com/2010/07/crear-xorgconf-ubuntu-1004.html

 

NOTA: Totes les solucions que hi ha explicades les he publicat a partir de l'experiència que he adquirit fent aquest projecte. Per tal de que finalment m'hagi funcionat he hagut de realitzar el procés moltes vegades i he hagut de fer proves en diferents màquines, sistemes, tutorials i configuracions. No tot sempre surt a la primera!