TUTORIAL: Com crear una distribució de Linux

Actualment GNU/Linux, més congut com a Linux, s'està convertint en un gran sistema lliure i obert utilitzat per milions de persones que ens permet aplicar-ho en molts àmbits (escriptori, servidores, màquines...). Gràcies a la seva llibertat que ens dóna aquest software lliure podem modificar-lo i distibuir-lo sense cap restricció, per això crear una distribució de Linux personalitzada està obert a tothom que en tingui ganes.

Per crear una distribució de linux personalitzada podem utilitzar una gran quantitat de mètodes diferents segons el resultat que volem aconseguir. Segons el grau de dificultat podem dividr els mètodes en els següents nivells:

Personalment, després d'haver realitzat aquest projecte crec que la millor opció per fer una distribució basada en Linux sense massa complicacions és utilitzar l'aplicació web SUSE Studio ja que és una forma fàcil, intuitiva i relativament curta que ens permet aconseguir uns grans resultats.

La opció que utilitza l'Ubuntu Customization Kit és semblant a la del nivell mitjà però amb un assistent que et guia durant el procés.